Obsah

DĚTI DO 15 LET 50 %

Děti a žáci do 15 let mají nárok na 50% slevu ze vstupného na všechny koncerty a předplatného na orchestrální cyklus Orchestr na dotek. V případě, že jde dítě na koncert v doprovodu rodičů, doporučujeme využít rodinnou vstupenku.

 

STUDENTI DO 26 LET 50 %

Pro studenty středních a vysokých škol nabízíme po předložení platného studentského průkazu slevu ve výši 50 % z ceny. Studentům středních a vysokých škol s hudebním zaměřením se poskytují vstupenky na vybrané koncerty ke stání v ceně 50 Kč.

 

RODINNÁ VSTUPENKA

Cena Rodinné vstupenky, na niž mohou jít na jakýkoli koncert pořádaný FOK dva dospělí s jedním až třemi dětmi do 15 let, se rovná ceně dvou vstupenek za plnou cenu v dané kategorii.

 

SENIOŘI 50 %

Speciální sleva 50 % pro seniory na všechny koncerty se vztahuje na seniory narozené do 31. 12. 1956. Sleva se nevztahuje na předplatné.

 

ZTP, ZTP/P 50 %

Po předložení platného průkazu ZTP a ZTP/P mají jejich držitelé nárok na 50% slevu z ceny koncertů a předplatného.

 

DRŽITELÉ KARTY LÍTAČKA 5 %

 

MOJE ŘADA 20 %
Při výběru 4 a více libovolných koncertů z nabídky sezóny 2020/21 získáváte 20% slevu na vstupné a další předplatitelské výhody. Cyklus Moje řada lze zakoupit pouze v pokladně FOK v Obecním domě.

 

Slevy získáte rovněž zakoupením předplatného nebo skupinovou objednávkou.

 

Slevy lze využít na koncerty FOK pořádané v Obecním domě, kostele sv. Šimona a Judy, v Rudolfinu a v klášteře sv. Anežky České. Pro uplatnění slevy je nutné předložení dokladu, kterým bude prokázána skutečnost opravňující k čerpání slevy (prokázání data narození, studia, atd.). Poskytované slevy se nedají slučovat. Veškeré slevy jsou poskytovány pouze v předprodejní pokladně FOK v Obecním domě. Pořadatel si vyhrazuje právo na některé koncerty slevy neposkytovat, či měnit jejich výši. Slevy se nevztahují na veřejné generální zkoušky.