Obsah

DĚTI DO 15 LET 50 %

STUDENTI DO 26 LET 50 %
Po předložení platného studentského průkazu. Studentům středních a vysokých škol s hudebním zaměřením nabízíme vstupenky na vybrané koncerty ke stání v ceně 50 Kč.

SENIOŘI NAD 65 LET 35 %

ZTP, ZTP/P 50 %
Po předložení platného průkazu ZTP a ZTP/P mají jejich držitelé nárok na 50% slevu z ceny koncertů a předplatného.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA 20 %
Při nákupu vstupenek na 3 a více koncertů, na které nebyla uplatněna jiná sleva. Sleva se automaticky načte i při nákupu on-line.
(Sleva se nevztahuje na koncerty rezidenčního souboru kostela sv. Šimona a Judy – Pražských komorních sólistů)

DRŽITELÉ KARTY LÍTAČKA 5 %

 

Slevy lze využít na jednotlivé vstupenky na koncerty FOK pořádané v Obecním domě, kostele sv. Šimona a Judy, v Rudolfinu a v klášteře sv. Anežky České. Pro uplatnění slevy je nutné předložení dokladu, kterým bude prokázána skutečnost opravňující k čerpání slevy (prokázání data narození, studia atp.). Poskytované slevy se nedají slučovat. Pořadatel si vyhrazuje právo na některé koncerty slevy neposkytovat, či měnit jejich výši a při předložení zlevněné vstupenky zkontrolovat odpovídající doklad.

 

Slevy získáte rovněž zakoupením předplatného nebo skupinovou objednávkou.