Obsah

DĚTI DO 15 LET 50 %

Děti a žáci do 15 let mají nárok na 50% slevu ze vstupného na všechny koncerty a předplatného na orchestrální cyklus Orchestr na dotek. V případě, že jde dítě na koncert v doprovodu rodičů, doporučujeme využít rodinnou vstupenku.

 

STUDENTI DO 26 LET 50 %

Pro studenty středních a vysokých škol nabízíme po předložení platného studentského průkazu slevu ve výši 50 % z ceny. Studentům středních a vysokých škol s hudebním zaměřením se poskytují vstupenky na vybrané koncerty ke stání v ceně 50 Kč.

 

RODINNÁ VSTUPENKA

Cena Rodinné vstupenky, na niž mohou jít na jakýkoli koncert pořádaný FOK dva dospělí s jedním až třemi dětmi do 15 let, se rovná ceně dvou vstupenek za plnou cenu v dané kategorii.

 

SENIOŘI 50 %

Speciální sleva 50 % pro seniory na všechny koncerty se vztahuje na seniory narozené do 31. 12. 1956. Sleva se nevztahuje na předplatné.

 

ZTP, ZTP/P 50 %

Po předložení platného průkazu ZTP a ZTP/P mají jejich držitelé nárok na 50% slevu z ceny koncertů a předplatného.

 

DRŽITELÉ KARTY LÍTAČKA 5 %

 

MOJE ŘADA 20 %
Při výběru 4 a více libovolných koncertů získáváte 20% slevu na vstupné a další předplatitelské výhody. Cyklus Moje řada lze zakoupit on-line nebo v pokladně FOK v Obecním domě. Při on-line nákupu nemusíte nikde zadávat, že si přejete uplatnit typ slevy Moje řada. Sleva se načte automaticky při dosažení nákupu minimálně 4 různých koncertů. U každé vstupenky se poté zobrazí už nová cena s poznámkou UPLATNĚNÁ SLEVA – MOJE ŘADA.

(Sleva se nevztahuje na koncerty rezidenčního souboru kostela sv. Šimona a Judy – Pražských komorních sólistů – 8. 10. 2022, 2. 12. 2022, 4. 2. 2023 a 1. 4. 2023)

 

Slevy získáte rovněž zakoupením předplatného nebo skupinovou objednávkou.

 

Slevy lze využít na koncerty FOK pořádané v Obecním domě, kostele sv. Šimona a Judy, v Rudolfinu a v klášteře sv. Anežky České. Pro uplatnění slevy je nutné předložení dokladu, kterým bude prokázána skutečnost opravňující k čerpání slevy (prokázání data narození, studia, atd.). Poskytované slevy se nedají slučovat. Veškeré slevy jsou poskytovány on-line nebo v pokladně FOK v Obecním domě. Pořadatel si vyhrazuje právo na některé koncerty slevy neposkytovat, či měnit jejich výši. Slevy se nevztahují na veřejné generální zkoušky.