Obsah

Před koncertem a o pauze, která trvá většinou 20 minut, se můžete občerstvit v barech ve foyer. Bary nabízí alkoholické a nealkoholické nápoje, kávu i něco malého k zakousnutí. Nabídka barového občerstvení platí ve všech místech konání koncertů kromě Kláštera sv. Anežky České

Obecní dům

Pokud máte chuť zajít před koncertem či po něm na dobrou večeři nebo na drink, v Obecním domě máte několik skvělých možností. Doporučujeme Vám rezervaci na uvedených kontaktech.

Kavárna Obecní dům
Otevřeno 8.00–
22.00
Tel.: +420 222 002 763
www.kavarnaod.cz

 

Restaurace Obecní dům
Otevřeno 11.30–15.00, 17.30–23.00

Tel.: +420 222 002 770
www.restauraceod.cz

 

Plzeňská restaurace
Otevřeno 11.30–23.00

Tel.: +420 222 002 780
www.plzenskarestaurace.cz

 

Americký bar
Otevřeno 11.30–23.00

Tel.: +420 222 002 786
www.francouzskarestaurace.cz

 

Rudolfinum

Kromě barového občerstvení můžete navštívit Cafe Rudolfinum.
Otevřeno 11.00–23.00

www.rudolfinumcafe.cz