Obsah

Rita Čepurčenko

koncertní mistr

Studovala konzervatoř a vysokou hudební školu v Leningradě ve třídě prof. Borise Gutnikova, kterou absolvovala roku 1983. Byla první houslistkou kvarteta konzervatoře Rimského-Korsakova a v sezónách 1984–1986 členkou Leningradské filharmonie. Aspiranturu završila v roce 1986. V roce 1993 vedla v Lille ve Francii smyčcové sexteto.

Jiří Hurník

koncertní mistr

Pochází z Ostravy, kde vystudoval konzervatoř u prof. Jiřiny Sitárové. V Praze studoval na AMU u prof. Václava Snítila. Je laureátem soutěží V. Humla v Záhřebu, UNISA v Pretorii a mezi nejvýznamnější úspěchy patří bezesporu umístění v mezinárodní houslové soutěži Pražské jaro v roce 1987.

Hiroko Takahashi zástupce koncertního mistra
Pavel Šafařík zástupce koncertního mistra
Adéla Vondráčková zástupce koncertního mistra