Obsah

Tomáš Brauner i FOK toho využili víc než bohatě. Jejich provedení Ptáka ohniváka bylo pohádkové a připomínalo bohatou impresionistickou paletu, v níž se barvy přelévají do stále nových a nových barevných kombinací, jednou jasně zářivých, jindy tajemně světélkujících, někdy měkce opalizujících, pak zase sametově hebkých. Tomáš Brauner zjevně přesně věděl, co chce i jak toho docílit, a orchestr mu dělal pomyšlení: sólové vstupy jednotlivých hráčů byly jeden po druhém opravdovou lahůdkou. Zajímavým a osvěžujícím „režijním“ nápadem bylo situování dvou orchestrálních hráčů mimo pódium. V části nazvané „Jitro“ se ozvalo krátké sólo trumpetisty z balkonu hlediště a ve scéně „Kouzelné vyzvánění, objevení příšer“ znělo efektní vyzvánění zvonů z varhanní empory.

FOK i Tomáš Brauner jsou viditelně a slyšitelně ve výtečné formě a jejich vstup do 87. koncertní sezóny se vydařil víc než skvěle.

Věroslav Němec, 17.10.2021, www.casopisharmonie.cz

 

Jedním z nejnáročnějších klavírních děl vůbec se Vondráček nenechal ani v nejmenším zastrašit, ba naopak. Do interpretace dal úplně všechno. Každý nejmenší detail byl pečlivě propracovaný, nálady se střídaly, barev v průběhu bezmála třičtvrtěhodinové kompozice posluchač zaznamenal také nespočet. Nejneuvěřitelnějšími se staly pianové okamžiky, kdy by vedle klavíru bylo slyšet spadnout špendlík. Sál zaplavilo hrobové ticho a všichni jen hltali Vondráčkovo umění naprosto citlivě a srozumitelně odehrát interpretačně nesmírně náročné pasáže.

Po boku klavíristy stál dirigent Tomáš Brauner a představoval pro něj společně s orchestrem sehraného společníka. Sólista dýchal spolu s orchestrem a naopak. Dynamické oblouky budovali dohromady a zvuk všech účastníků byl příjemně vyvážený. Zpěvná sóla dechových nástrojů se doplňovala se sóly klavírními, široké smyčcové melodie evokující třeba pohled do rozlehlé krajiny pak podporovaly sólistu ve vroucnějších úsecích. Brilantně provedenou třetí větou dílo vygradovalo až do velkolepého finále. Nadšené publikum pak obdařilo vystupující dlouhým potleskem vestoje. 

Hudebníci v čele s šéfdirigentem Tomášem Braunerem hráli neslýchaně, přímo senzačně.

Lukáš Červený, 15. 10. 2021, Klasika Plus

 

„Hudba zněla krásně zdrženlivě, nerámusila, ale uměla náhle přidat. Přicházela řada lehkých a líbezných míst i přirozená zrychlení, první věta dostala logické členění, ale nic nebylo vyhrocené. Largo znělo měkce a kulatě, hudební fráze vyrůstala jedna z druhé, agogika šla ruku v ruce s dynamikou. Ani Scherzo nebylo naštěstí ve výrazu usilovné, ale vyznělo v rozumné dynamice, se zřetelnými protihlasy a s krásnými intermezzy naprosto ideálně. Finále pak bylo skvěle muzikální, mělo dvořákovskou atmosféru místy skoro až ‚rusalčí‘, logická tempa a gradace…“

Petr Veber,  24. 6. 2020, Klasika Plus

 

„Largo bylo místy vedeno do úplného ztišení s drobnými pauzami, bylo krásné a dojemné, v lyrických detailech bylo cítit hodně jemnosti a jímavosti. Hlavní leitmotiv, ať už hraný žesti či smyčcovými nástroji, nejednomu posluchači vehnal slzy do očí. Naopak části Scherzo a Allegro con fuoco byly spojeny a hrány v rychlém tempu s velkým symfonickým zvukem v závěru. Zde vynikaly pregnantně znějící a dokonale čitelné tympány.“

Veronika Vojčáková, 24. 6. 2020, Opera Plus

 

 „Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK umí zahrát, když je potřeba, opravdu dobře. Dvořákova hudba zněla inspirovaně. Neúprosný rytmus tympánu v podání jedinečně empatického bicisty, názorné smyčcové plochy, jakoby smutný balet, temné trombony, sóla hoboje a flétny, strašidelný úder gongu…“

Petr Veber, 6. 3. 2020, Klasika Plus

 

„…tak vyznívalo šéfdirigentovo pojetí, kterému odpovídaly perfektně sehrané žestě, pěkně artikulující i spolehlivě spolupracující dřeva a měkce hrající smyčce. Od prvního motivku na samém začátku symfonie výrazně přispívala první horna i celá čtveřice lesních rohů, dotvářejících nezaměnitelný zvuk díla.“

Petr Veber, 28. 2. 2020, Klasika Plus

 

„Dramaturgicky byl večer velmi zdařilý. (…) Orchestr ukázal, že se dokáže ztotožnit s osudem nizozemského lidu, a pomohl hrdinovi v boji proti španělské nadvládě. Ihned bylo jasné, že hostující dirigent Michael Sanderling přesně ví, co si přeje, proč je to tak správně a také jakým způsobem to sdělit orchestru. Hráči jeho gesta respektovali v maximální možné míře, a tak se posluchači dočkali dokonalé souhry, velkého množství dynamických odstínů i různých nálad. Skvělou práci, stejně jako po celý zbytek večera, odváděla sekce dřevěných dechů. (…) Prosadil se také tympánista se svými barokními nástroji a stejně tak hráči na klariny, kteří byli pro tuto příležitost přizváni, aby dodali slavnostnímu provedení jedinečný charakter. To se rozhodně povedlo.“

Lukáš Červený, 8. 2. 2020, Klasika Plus

 

„…mnohem víc utkvěla v paměti časově poloviční Rousselova suita. A nejen proto, že orchestr ji zahrál velmi dobře.“

Věra Drápelová, 31. 1. 2020, idnes.cz

 

„Dirigent inspiroval Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK k jistému a sehranému projevu.“

Petr Veber, 31. 1. 2020, Klasika Plus

 

„Nicméně se opět potvrdilo, že Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je schopen pod vedením špičkového dirigenta, jakým Antoni Wit bezesporu je, podávat skvělé výkony.“

Michal Rezek, 17. 1. 2020, Opera Plus

 

„Zcela zásadním posluchačským zážitkem se stal a byl Lutosławského Koncert pro orchestr.“

Petr Veber, 16. 1. 2020, Klasika Plus

 

„Orchestr však hrál tak, abychom rozhodně neklesali na duchu. V plné palbě jsme mohli vychutnat veliké obsazení hlavně v žesťové sekci, jejichž melodie a témata se několikrát ozývala údolími, přes hory, doly a ještě dál. Krásná sóla jsme zaslechli zejména v partu 1. lesního rohu (Zuzana Rzounková), dále hoboje a dalších dechů, které se příjemně pojily se smyčci. Náročná partitura byla Inkinenem provedena s ušlechtilým zvukem celého tělesa, zejména v pasážích největších fortissim, které i díky mistrné instrumentaci neztratily lesk a čitelnost jednotlivých nástrojových skupin a hlasů. Celkově byl večer koncipován s myšlenkovou hloubkou a ověnčen úctyhodnými výkony umělců. Závěr sezony se jednomu z našich předních orchestrů velmi povedl.“

Kristýna Farag – 22. 6. 2019, klasikaplus.cz

 

„Orchestr hrál mimořádně soustředěně – vystihl v mnoha proměnách řadu náladových poloh od bizarních zvuků scherza přes nesmlouvavou závažnost první části až po zasněné epizody a projasněný závěr.“

Petr Veber – 11. 4. 2019, klasikaplus.cz

 

„Výrazné bylo legato smyčců, lehoulince se vznášely tóny při sólech dřevěných nástrojů, dobře zahrály žestě. Bylo vidět, že si dirigent i orchestr dali záležet na detailním propracování každé části.“

Aleš Bluma – 1. 2. 2019, klasikaplus.cz

 

„Pražští symfonikové ohlásili Tomáše Braunera jako příštího šéfdirigenta. Ujme se funkce na podzim roku 2020. Koncertní program, který s orchestrem připravil do Smetanovy síně na čtvrtek a na dnešek, ukazuje, že by jeho příští období vůbec nemuselo být špatné. Sukova Symfonie Asrael vyzněla jednoznačně pozitivně – v obou smyslech slova. Jak v závěrečné katarzi, završující ve skladbě předchozí vyjádřené zápasy, tak v tom zásadnějším pohledu, to znamená interpretačně.“
„Tomáš Brauner vystihl obě stránky výrazu a ovládl celou stavbu a formu zralým, přehledným a poutavým způsobem. Orchestr hrál mimořádně soustředěně – vystihl v mnoha proměnách řadu náladových poloh od bizarních zvuků scherza přes nesmlouvavou závažnost první části až po zasněné epizody a projasněný závěr.“

Petr Veber – 11. 4. 2019, klasikaplus.cz

 

„Pietari Inkinen není typem hvězdy, umělcem, který by sám na sebe při koncertě i v širším kontextu nějak výrazně upozorňoval. O to hodnotnější je a určitě ještě bude jeho pražské působení, které započalo v roce 2015 a je prozatím smluvně garantováno do roku 2020. Ve Wagnerovi i v Janáčkovi teď potvrdil, že umí dílo krásně modelovat a vystavět, že má intuici a cit, techniku, autoritu i zvládnuté prostředky, jak dosáhnout svého. Provedení tří operních scén vedl s přiměřenou, již dosaženou zralostí, přirozeně a usazeně, vystihoval a stupňoval ve zvoleném klidném tempu romantickou výrazovou intenzitu a opojnou, až magickou nekonečnost melodické linky a jejích barev. Wagner vyzněl orchestru jako vzácný dotek s přesně vystiženým stylem.“

Petr Veber – 28. 6. 2018, Harmonie

 

„Pražští symfonikové podali bezchybný výkon a prokázali, že i (suita z Prokofjevova baletu, pozn. red.) Popelka má své místo na slunci.“

Ivan Žáček – 19. 4. 2018, Harmonie

 

„Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (…) dokázal vytvářet silné hudební obrazy s celou paletou barev, orchestr měl hutný, široký, místy romantický zvuk.“

„Orchestr znovu detailně, bez potřeby chvátat, hudbu stupňoval a emočně vykresloval, za pomoci všech barev a jejich odstínů. Jsem si jist, že nevynechal ani jeden.“

Jan Průša – 22. 03. 2018, Opera Plus

 

„Mahlerova Devátá symfonie je nevšední dílo a Pražští symfonikové dali jejímu podobně ne tak běžnému provedení v abonentní sezoně sváteční parametry.“

„Orchestr v té chvíli v tichých ojedinělých souzvucích korunoval celovečerní vyrovnaný výkon tím nejlepším a nejkrásnějším možným způsobem.“

Petr Veber  Harmonie, 16. 11. 2017