Obsah

V místech, kde dnes stojí kostel svatých Šimona a Judy a Nemocnice Na Františku, založil před rokem 1354 Bohuslav z Olbramovic špitál, jehož součástí byla i nezbytná kaple svatých Šimona a Judy, kazatelů Evangelia v Mezopotámii a Sýrii, kterou vysvětil tehdejší arcibiskup pražský a blízký spolupracovník Karla IV. Arnošt z Pardubic.  

Kaple byla postupně přestavována a rozšiřována, krátce před rokem 1620 nekatolickými církvemi dokonce tak velkoryse a průkopnicky, že hrozila stát se vážným ideovým i konstrukčním konkurentem svatovítské katedrále. Po bitvě na Bílé Hoře kostel (i s přilehlým špitálem) vánočním darem obdržel řád Milosrdných bratří, který jej přestavěl a v roce 1632 znovu vysvětil.

O téměř 100 let později byl kostel opět rozsáhle upravován, tentokrát ve stylu vrcholného baroka. V tomto období byly instalovány varhany (nástroj Andrease Wambetssera, s výtečným autentickým zvukem, na který hrály tak významné osobnosti jako Wolfgang Amadeus Mozart či Joseph Haydn a které jsou v provozu dodnes), byla přistavěna věž, pozoruhodně zařízena intarsiemi zdobená sakristie. Postupně byla prováděna bohatá vnitřní výzdoba, vztyčeny oltáře, instalovány sochy. Na sochařské výzdobě se krátce před rokem 1723 podílel i samotný Ferdinand Maxmilián Brokoff. Vše bylo završeno iluzivní malbou presbyteria definitivně dokončenou roku 1773 Josefem Hagerem.

V letech 1989–1993 proběhla za podpory hlavního města Prahy rozsáhlá rekonstrukce a objekt byl předán ke spravování Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK. Současně probíhající archeologický průzkum odhalil v severní lodi poklad – 350 stříbrných mincí z období vlády Jiřího z Poděbrad a Maxmiliána II. (1564–1576).

Po roce 1989 kostel svatých Šimona a Judy restituoval Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři. Kostel spravoval Symfonický orchestr hl. m. FOK, který tento prostor využívá jako koncertní síň pro své abonentní koncerty komorní hudby. Rekonstrukce pomohla vytvořit k historickým prostorám profesionální zázemí, včetně podlahového topení, které umožňuje celoroční provoz. V roce 2020 kostel odkoupilo Hlavní město Praha a v roce 2021 svěřilo Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK.

Dnem 29. srpna 1993 se stal kostel jedním z nejvýznamnějších prostorů pro pořádání abonentních koncertů komorní hudby Koncertního jednatelství FOK, dalších institucí a pražského hudebního života vůbec. Kostel sv. Šimona a Judy je využíván i pro doprovodné akce, výstavy, audio a video nahrávání, rozhlasové a televizní přenosy. Při mimořádných příležitostech jsou organizovány vlastivědné či umělecko-historické prohlídky.

Koncertní jednatelství FOK

Koncertní jednatelství FOK bylo zřízeno 1. ledna 1962 jako pořadatelská skupina, zajišťující organizaci komorních a sólistických koncertů. Jednatelství vzniklo přechodem pořadatelského útvaru tehdejšího Kulturního a společenského střediska Obecní dům (později Pražské kulturní středisko). V jeho čele stála Marie Langfeldrová; vedoucí funkci od ní převzal v roce 1963 Miloslav Zdražil, který řídil práci čtyř koncertních jednatelů.

Vytvořením Koncertního jednatelství FOK vznikl při Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK výkonný pořadatelský útvar, který se velkou měrou zasluhuje o hudební život hlavního města.

Koncertní jednatelství FOK již více než 55 let významně obohacuje Pražský hudební život svou pořadatelskou činností, svými abonentními řadami (Světová klavírní tvorba, Stará hudba, Komorní hudba, cyklus Obrazy a hudba a Slovo a hudba). Hlavní koncertní síní pro pořádání koncertů komorní hudby je dnes barokní kostel sv. Šimona a Judy, cyklus Světová klavírní tvorba se koná ve Dvořákově síni Rudolfina a cyklus Obrazy a hudba v Klášteře sv. Anežky České. 

V současné době je Koncertní jednatelství FOK pořadatelem třech desítek koncertů komorní hudby v abonentních řadách FOK v sezóně a pořadatelem tradičních dopoledních koncertů pro školy.

 

Kostel nabízíme rovněž k pronájmu

Více

 

Kostel sv. Šimona a Judy
Dušní ul.
Praha 1
Česká republika
CZ
metro – trasa A: stanice Staroměstská
tramvaj – č. 17: zastávka Právnická fakulta
autobus – č. 207: zastávky Právnická fakulta nebo Nemocnice Na Františku

Bezbariérový přístup