Hledat
Obsah

Vážené dámy, vážení pánové,

úvodem své každoroční novosezónní zdravice si Vás všechny dovoluji pozdravit od šéfdirigentského stupínku výjimečného hudebního tělesa s velkou tradicí. Co nejsrdečněji a především s úlevou na těle i na duši, že jsme společnými silami opravdu definitivně překonali náročné covidové období, které nás všechny v mnoha aspektech našich životů dlouho a naprosto nekompromisně svazovalo. Vám pak patří veliké poděkování za Vaši věrnost a podporu, které se nám dostává.

S nadšením tedy nadzvedávám dramaturgickou pokličku a zvu Vás na gurmánský zážitek z naší FOK „kuchyně“. Těšit se můžete například na Maxima Vengerova, houslového mága, který s námi a mým milovaným Bohuslavem Martinů zahájí koncertní sezónu 2023/2024, také na klavírního virtuosa Garricka Ohlssona či ve světové premiéře na českou hudební skladatelku Janu Vöröšovou, hornový koncert Kryštofa Marka a Planety Gustava Holsta, úchvatné melodické dílo plné barev, které se na našich pódiích hraje zřídkakdy. Z vokálně instrumentálních děl zazní hudební skvosty jako Bachovo Vánoční oratorium, tradičně Dvořákovo Stabat mater nebo velkolepá Mahlerova Symfonie č. 2. A před orchestrem mne v nadcházející sezóně za dirigentským pultem poprvé vystřídají Sergey Smbatyan, Case Scaglione nebo legenda taktovky Leonard Slatkin.

Velice si vážím výjimečného souznění nás – skvělého orchestru a Vás – báječných, vysoce vnímavých posluchačů. Tato naše symbióza mě i všechny mé kolegy hudebníky naplňuje do další sezóny velkou radostí a nadějí v mnoho budoucích, oboustranně nezapomenutelných zážitků.

A zde mi dovolte jedno krátké zamyšlení od Maestra Claudia Abbada: „Nejdůležitější je poslouchat se navzájem. Mnoho lidí se naučí mluvit, ale nenaučí se poslouchat. Poslouchání druhých je nejdůležitější věcí v životě. A hudba nám říká jak to dělat.“

 

S úctou
Tomáš Brauner
šéfdirigent

 

Tomáš Brauner