Hledat
Obsah

Vážení přátelé Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK,
dámy a pánové,

dovolte mi, abych se Vám pro nadcházející 86. koncertní sezónu představil jako nový šéfdirigent tohoto prestižního českého hudebního tělesa s dlouholetou tradicí. Moci se postavit do čela slavných Pražských symfoniků je pro mne velkou ctí a výzvou, a navíc jsou právě „FOKaři“ pro mne již od mého útlého dětství srdeční záležitostí. Rád vzpomínám, že právě jeden z večerních koncertů FOK byl pro mě dost možná tím úplně prvním nezapomenutelným setkáním s hudbou.

Sezóna 2020/2021 Vám stejně jako v letech minulých nabídne atraktivní dramaturgii skvělé úrovně a plnou velkých jmen s mnoha, pevně věřím ceněnými, přesahy. Ve své pozici bych velmi rád navázal na tradici vážených českých šéfdirigentů FOK, jakými byli Václav Smetáček, Jiří Bělohlávek, Petr Altrichter a Jiří Kout, s orchestrem Vám s radostí přiblížíme české skladatelské osobnosti nové generace, a jakožto „kovaný“ Pražan si dovolím přislíbit i skladby věnované přímo mému rodnému městu.

Již v předstihu Vám velmi děkuji za Vaši přízeň a podporu, a nesmírně se těším jak na mimořádnou práci se skvělými umělci, tak na setkávání s Vámi na našich koncertech.

Váš

Tomáš Brauner
šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

Tomáš Brauner