Hledat
Obsah

Vážené dámy, vážení pánové,

cítím se nesmírně poctěn, že po takřka nekonečném kulturním kómatu, stojíme teď s Vámi všemi, plni nových odhodlání a snů, na startovní čáře 87. koncertní sezóny Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Tak jako symfonie mají své podtituly a přívlastky, tak bych nadcházející sezónu nazval sezónou „znovuzrození“ nebo „návratů“ nebo „oslavy setkávání“. Vyberte si nebo si sami dosaďte přívlastek, který vyhovuje právě Vám v době, která skýtá naději na obnovení života se vším všudy, jak jsme ho znali dříve, tedy i s živým koncertováním.

Pražští symfonikové pracovali i v čase, kdy jste u toho nemohli být. Chyběli jste nám, byl to čas, který nečinil rozdílu mezi parterem, pódiem a zákulisím. Ale aspoň jsme toho času využili. Kromě původně plánovaných a kvůli okolnostem posléze rušených programů se skvělými hostujícími dirigenty a sólisty, o které jsme Vás nechtěli připravit, vložili jsme, více než jsme původně zamýšleli, do 87. sezóny i řadu programů se skvělými domácími kolegy. S některými jsme stačili v tom zastaveném čase pořídit i pozoruhodné nahrávky.

„Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme,” řekl moudrý filozof Pythagoras.  Osobně se už nemohu dočkat, až se budu opět moci postavit do čela našeho báječného orchestru a společně s Vámi, našimi věrnými a inspirativními příznivci v hledištích, prožít další jedinečné momenty lidského souznění.

Na brzkou shledanou se těší Váš

Tomáš Brauner
šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

 

Tomáš Brauner