Obsah

V FOK hraji od
roku 1992.

Nezapomenutelný koncert s FOK
Nezapomenutelný okamžik pro mne byl např., kdy houslista Josef Suk vynadal dirigentu Bělohlávkovi na generální zkoušce Pražského jara, ať se naučí dirigovat :-) A něco pozitivní, Fantastická symfonie v La Côte-Saint-André se Sergem Baudem nebo Má Vlast s Pietari Inkinenem ve Vídni…

Nejoblíbenější skladba
Má nejoblíbenější skladba, pokud vůbec mohu říci, že mám něco na prvním místě: J. S. Bach – Braniborské koncerty, pak tedy barokní hudba vůbec, je totiž základem orchestrální hudby  všeobecně.

Ve volném čase se věnuji
barokní hudbě, rodině nebo sportu.