Hledat
Obsah

 

 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1934–1994

Česko-anglická publikace o historii orchestru
a s množstvím fotografií
Obsahuje také přehled zájezdů a diskografii

Cena: 20 Kč

56 stran, vydal FOK, 1994

 

 

 

 

 

Míla Smetáčková: Život s taktovkou

Životopis dirigenta dr. Václava Smetáčka.
Autorka, jeho dlouholetá životní družka, čerpala
z citací jeho podrobných deníkových záznamů
a doplnila je vlastními vzpomínkami.

Cena: 150 Kč

220 stran, 2. vydání vlastním nákladem, 2006

 

 

 

Zdeněk Šesták: Musica antiqua Citolibensis

Publikace hudebního skladatele Zdeňka Šestáka
pojednávající o hudbě a komponistech Cítolib,
ve světě známých jako Citolibští mistři.

Cena: 275 Kč

191 stran, vydalo Občanské sdružení
Knihovna třetího tisíciletí, 2009