Hledat
Obsah

FOK zahraje skladby inspirované dlátem a štětcem

Ve čtvrtek 17. října se představí FOK v netradičním repertáru na festivalu Hudební fórum Hradec Králové

Jake Heggie (*1961)
Camille Claudel: Into the Fire [Camille Claudelová: Do ohně] pro mezzosoprán a orchestr (2012)

Anna Clyne (*1980)
Abstractions [Abstrakce] pro orchestr (2016)

Adam Schoenberg (*1980)
Picture Studies [Obrázkové studie] pro orchestr (2012)

Veronika Hajnová mezzosoprán
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Andreas Sebastian Weiser dirigent

Animace a videoprojekce: Pavel Trnka

Více inormací