Obsah

AMERIČAN V PAŘÍŽI

KAREL HUSA

Hudba pro Prahu 1968

SERGEJ RACHMANINOV

Rapsodie na Paganiniho téma op. 43

LEONARD SLATKIN

Kinah (česká premiéra)

GEORGE GERSHWIN

Američan v Paříži

 

Olga KERN | klavír

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Leonard SLATKIN | dirigent


AMERIČAN V PAŘÍŽI 24. 4. 2024 - 10:00 Obecní dům, Smetanova síň
AMERIČAN V PAŘÍŽI 24. 4. 2024 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
AMERIČAN V PAŘÍŽI 25. 4. 2024 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň

Leonard Slatkin je hudební legenda: skladatel a držitel hned několika cen Grammy a šéfdirigent skvělých orchestrů BBC Symphony Orchestra nebo Detroit Symphony Orchestra. Pro Prahu si připravil program vpravdě osobní. Tím nejintimnějším dílem je jistě Kinah, hebrejsky Elegie, kterou věnuje svým rodičům. Jako americký světoběžník se také cítí spřízněn s Gershwinovým Američanem v Paříži. Ze všech českých skladeb, k poctě Roku české hudby, si vybral sugestivní Hudbu pro Prahu 1968 českého Američana Karla Husy a ze všech sólistů světa si vybral klavíristku Olgu Kern, která pochází z hudebnické rodiny s přímými vazbami k Rachmaninovovi.

Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví USA v Praze.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

 

Ceny vstupenek
500, 700, 900, 1 200 Kč

25. 4. 2024 v 18:15
Setkání s umělci


Nejbližší koncerty

FOK ve Valdštejnské zahradě
28. 8. 2024 - 17:00
Valdštejnská zahrada Koupit vstupenku
Hudba z večerníčků a pohádek
2. 9. 2024 - 14:00
Obecní dům, Smetanova síň Koupit vstupenku
Symfonie tisíců
18. 9. 2024 - 19:30
19. 9. 2024 - 19:30
Obecní dům, Smetanova síň Koupit vstupenku