Obsah

Program

SAMETOVÉ MINUTY 22. 11. 2019 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
VADIM REPIN – HOUSLOVÝ RECITÁL 27. 11. 2019 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
FILMOVÉ MELODIE PRO UNICEF 4. 12. 2019 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
FILMOVÉ MELODIE PRO UNICEF 5. 12. 2019 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
HRADIŠŤAN & FOK 12. 12. 2019 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
ORCHESTR NA DOTEK – ANTONÍN DVOŘÁK 14. 12. 2019 - 11:00 Obecní dům, Smetanova síň
VÁNOČNÍ VARIACE 18. 12. 2019 - 10:00 Obecní dům, Smetanova síň
VÁNOČNÍ VARIACE 18. 12. 2019 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
VÁNOČNÍ VARIACE 19. 12. 2019 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
VARHANNÍ RECITÁL 21. 12. 2019 - 11:00 Obecní dům, Smetanova síň
NOVOROČNÍ KONCERT 1. 1. 2020 - 19:30 Obecní dům, Smetanova síň
LUKÁŠ VONDRÁČEK & CHOPIN 15. 1. 2020 - 10:00 Obecní dům, Smetanova síň