Hledat
Obsah

Vstupenky můžete zakoupit

on-line
v pokladně FOK v Obecním domě
u externích prodejců 
nebo hodinu před koncertem v místě konání koncertů.

Vstupenka Vám může být také doručena přes mobilní telefon v aplikaci Cool-Ticket.

Vstupenky si můžete rezervovat on-line, e-mailem na adrese pokladna@fok.cz,
telefonicky na čísle 222 002 336, faxem na čísle 222 322 501 nebo osobně v pokladně FOK v Obecním domě.
Vstupenky rezervujeme nejdéle 7 dní.

 

CENÍK

Orchestrální koncerty ve Smetanově síni Obecního domu: 300–900 Kč
Orchestr na dotek: děti do 15 let 150 Kč, dospělí 300 Kč
Komorní koncerty v kostele sv. Šimona a Judy: 200–300 Kč
Koncerty cyklu Obrazy a hudba v Klášteře sv. Anežky České: 250 Kč
Klavírní recitály ve Dvořákově síni Rudolfina: 200–900 Kč
Mimořádné koncerty mohou mít jiný ceník.

Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme.

 

PLÁNY SEDADEL

Obecní dům – Smetanova síň
Kostel sv. Šimona a Judy
Rudolfinum – Dvořákova síň
Klášter sv. Anežky České 

  

SLEVY

DĚTI DO 15 LET 50 %

Děti a žáci do 15 let mají nárok na 50% slevu ze vstupného na všechny koncerty a předplatného na orchestrální cyklus Orchestr na dotek. V případě, že jde dítě na koncert v doprovodu rodičů, doporučujeme využít rodinnou vstupenku.

 

STUDENTI DO 26 LET 50 %

Pro studenty středních a vysokých škol nabízíme po předložení platného studentského průkazu slevu ve výši 50 % z ceny. Studentům středních a vysokých škol s hudebním zaměřením se poskytují vstupenky ke stání v ceně 50 Kč.

 

RODINNÁ VSTUPENKA

Cena Rodinné vstupenky, na niž mohou jít na jakýkoli koncert pořádaný FOK dva dospělí s jedním až třemi dětmi do 15 let, se rovná ceně dvou vstupenek za plnou cenu v dané kategorii.

 

SENIOŘI 50 %

Speciální sleva 50 % pro seniory na všechny koncerty se vztahuje na seniory narozené do 31. 12. 1954.

 

ZTP, ZTP/P 50 %

Po předložení platného průkazu ZTP a ZTP/P mají jejich držitelé nárok na 50% slevu z ceny koncertů a předplatného.

 

DRŽITELÉ OPENCARD A KARTY LÍTAČKA 5 %

 

MOJE ŘADA 20 %
Při výběru 4 a více libovolných koncertů z nabídky sezóny 2017/18 získáváte 20% slevu na vstupné a další předplatitelské výhody. Cyklus Moje řada lze zakoupit pouze v pokladně FOK v Obecním domě.

 

Slevy získáte rovněž zakoupením předplatného nebo skupinovou objednávkou.

 

Slevy lze využít na koncerty FOK pořádané v Obecním domě, kostele sv. Šimona a Judy, v Rudolfinu a v klášteře sv. Anežky České. Pro uplatnění slevy je nutné předložení dokladu, kterým bude prokázána skutečnost opravňující k čerpání slevy (prokázání data narození, studia, atd.). Poskytované slevy se nedají slučovat. Veškeré slevy jsou poskytovány pouze v předprodejní pokladně FOK v Obecním domě. Pořadatel si vyhrazuje právo na některé koncerty slevy neposkytovat, či měnit jejich výši. Slevy se nevztahují na veřejné generální zkoušky.

 

VÝHODNÉ PARKOVÁNÍ V OD KOTVA

Návštěvníci koncertů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v Obecním domě mohou využít cenově zvýhodněného parkování v OD Kotva, které se nachází jen pár kroků od Obecního domu.

Cena: 60,- Kč za 3-hodinový parking v době od 19.00 do 22.00 hodin v den konání koncertu

Jak to funguje: Po vjezdu a zaparkování si vyzvednete na informacích v garážích slevový kupón, který uplatníte při platbě v automatu před výjezdem. Kupón bude návštěvníkům vydán po předložení platné vstupenky na koncert FOK pořádaný toho dne v Obecním domě.

Upozornění: Cena 60,- Kč se vztahuje pouze na parkování v den konání koncertu v uvedeném časovém rozmezí. V ostatních hodinách zaplatí návštěvník cenu dle platného ceníku Parkingu OD Kotva. Upozorňujeme návštěvníky, že kapacita parkoviště je omezena a v mimořádných

případech se může stát, že vjezd na parkoviště nebude umožněn.

www.od-kotva.cz

 

Po zahájení koncertu nebude návštěvníkům umožněn vstup do sálu. Fotografování, filmování a veškeré druhy audio a video záznamů jsou bez povolení Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a Obecního domu zakázány. Žádáme posluchače, aby před vstupem do sálu vypnuli mobilní telefony. Prosíme návštěvníky koncertů o zachování konvence společenského oděvu.