Obsah

Pro velký zájem jsme se rozhodli uspořádat znovu Virtuální akademii. V době, kdy není možné standardně koncertovat, rozhodli se přední hráči Pražských symfoniků podělit se o své znalosti a zkušenosti s nastupující generací profesionálních hudebníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. Akademie je určena studentům a absolventům uměleckých škol.

Individuální konzultace budou zaměřeny na praktickou stránku nácviku orchestrálních partů symfonického repertoáru a jakékoliv otázky související s uměleckým provozem orchestru a praxí orchestrálního hudebníka. Konzultace budou probíhat formou videohovorů s možností nahrávání, tak aby studenti měli možnost vracet se ke svým výkonům. 

Zájemci zašlou CV na academy@fok.cz. V případě přijetí zájemce do mentoringového programu vás budeme kontaktovat a propojíme vás s vaším mentorem. Můžete se těšit na svoji první on-line lekci.

Po splnění studia v Orchestrální akademii získá každý účastník certifikát vydaný Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

Projekt probíhá od 9. 11. 2020 do 29. 1. 2021. Lekce jsou zdarma.