Obsah

V době, kdy není možné standardně koncertovat, rozhodli se přední hráči Pražských symfoniků podělit se o své znalosti a zkušenosti s nastupující generací profesionálních hudebníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. Akademie je určena studentům a absolventům uměleckých škol.

Individuální konzultace budou zaměřeny na praktickou stránku nácviku orchestrálních partů symfonického repertoáru a jakékoliv otázky související s uměleckým provozem orchestru a praxí orchestrálního hudebníka. Konzultace budou probíhat formou videohovorů s možností nahrávání, tak aby studenti měli možnost vracet se ke svým výkonům. Jednotliví mentoři mohou následně studenty doporučit do stipendijního programu Nadačního fondu Jiřího Kouta, který začleňuje mladé hudebníky do řad Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Zájemci zašlou CV na academy@fok.cz. V případě přijetí zájemce do mentoringového programu vás budeme kontaktovat a propojíme vás s vaším mentorem. Můžete se těšit na svoji první on-line lekci.

Po splnění studia v Orchestrální akademii získá každý účastník certifikát vydaný Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

Projekt probíhá od 1. 5. do 30. 6. 2020. Lekce jsou zdarma.