Hledat
Obsah

Pražští symfonikové zahájí sezónu s Ódou na radost a světovou premiérou

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK vstoupí do své 88. sezóny koncertem Óda na radost. Program nabídne slavnou Beethovenovu Devátou symfonii a světovou premiéru skladby Praga Arcana od Jana Ryanta Dřízala věnované hlavnímu městu. K orchestru pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera se připojí mezinárodní sólisté a Český filharmonický sbor Brno. Koncerty se uskuteční 21. a 22. září 2022 v 19:30 v Obecním domě.

Zahajovací koncert sezóny Pražských symfoniků se letos ponese v duchu evropanství u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Na programu se proto objeví slavná Beethovenova Symfonie č. 9 se závěrečnou větou Óda na radost na text básně Friedricha Schillera, která je od roku 1985 oficiální hymnou Evropské unie.

„Spolu s českým předsednictvím v Radě Evropské unie přišel čas věnovat sezónu Evropě a zejména jejím idejím. Proto Beethovenova Devátá symfonie s Ódou na radost. S věčnou nadějí na pokoj mezi lidmi, na porozumění mezi národy. Proto se také sjedou pěvci ze sousedství: ze Slovenska, z Německa, z Rakouska. Ve stylu sezón pod vedením českého šéfdirigenta Tomáše Braunera zazní světová premiéra kusu věnovaného jednomu z duchovních center Evropy – Praze,“ říká k programu dramaturg FOK Martin Rudovský.  

Pražští symfonikové se již několikátým rokem zasluhují o repertoár věnovaný pražské metropoli. Oslovují současné skladatele, kteří dosavadní, ne příliš rozsáhlý repertoár věnovaný Praze, obohacují o nová díla a nové pohledy.

Tentokrát se pera chopil pražský rodák Jan Ryant Dřízal. Jeho symfonická suita s názvem Praga Arcana zazní ve světové premiéře.

„Praga Arcana se podobá pergamenu, jehož starší vrstvy byly vyškrabány a překryty novými texty. Podobně i Praha je místem, kde se prolínají staletí kultur a mnohdy do sebe překvapivým způsobem vrůstají. Přívlastek „Arcanum“ znamená latinsky „skrytý, utajený“ a odkazuje tak na paralelní, duchovní dějiny Prahy. Půdorys skladby je koncipován jako hexagram šesti vět, jimž předchází slavnostní fanfára. Každá z vět obsahuje charakteristické hudební citace, které jsou dále rozvíjeny v šesti velkých hudebních formách a stylizovány do hudební řeči šesti historických období od středověku po současnost. S citacemi jsem se pak snažil zacházet co možná nejcitlivěji, aby nové zpracování nesnižovalo jejich původní hodnotu, ale naopak přinášelo překvapivé a bohaté kontexty,“ říká ke své skladbě sám autor.

Jan Ryant Dřízal je v současné době jedním z nejvyhledávanějších českých skladatelů. Absolvent HAMU a Pražské konzervatoře, kde nyní vyučuje odbornou hudební teorii, si rozšířil své mezinárodní zkušenosti o stáže na Estonské hudební akademii v Tallinnu a Royal College of Music v Londýně. Za svou tvorbu získal četná ocenění, mezi nimiž dominuje vítězství ve skladatelské soutěži České filharmonie, cena OSA, či stipendia Richard Wagner Stipendienstiftung Bayreuth a Ernst von Siemens Musikstiftung. Spolupracoval s řadou předních českých umělců a jeho kompozice pravidelně objednávají festivaly Pražské jaro, Smetanova Litomyšl anebo Dvořákova Praha.

K orchestru pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera se připojí čtyři mezinárodní sólisté – Sophia Brommer (soprán), Václava Krejčí Housková (alt), Tomáš Juhás (tenor) a Günter Groissböck (bas) a Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy.