Hledat
Obsah

Pražští symfonikové a Pavel Šporcl vzdají poctu Janu Kubelíkovi a českým legendám

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK společně s Pavlem Šporclem vzdají hold jednomu z největších českých houslistů v historii, kterým je Jan Kubelík. Pod taktovkou šéfdirigenta FOK Tomáše Braunera zazní Kubelíkův Houslový koncert č. 1. Program doplní Legendy Antonína Dvořáka a Čtvrtá symfonie Bohuslava Martinů. Koncerty se uskuteční 9. a 10. listopadu 2022 v 19:30 v Obecním domě.

Pražští symfonikové připravili orchestrální koncert, který je zcela věnován českým hudebním legendám. V centru těchto legend bude český houslista a hudební skladatel Jan Kubelík a jeho Koncert pro housle a orchestr č. 1. Houslového partu se ujme jeden z našich předních houslistů a Kubelíkův velký obdivovatel Pavel Šporcl.

„Kubelíkův houslový koncert jsme natočili ve světové premiéře s Tomášem Braunerem a Pražskými symfoniky. Já se dlouho sám věnuji českým houslistům. Kubelík zkomponoval 6 houslových koncertů, to se málo ví, ale zatím byly natočeny jen s klavírem. A já jsem se rozhodl nahrát jeden z nich s orchestrem a jsem nadšen, jak ta nahrávka vyšla. Koncert je absolutně světový, monumentální a houslista takřka nepřestane hrát. V jedné kritice napsali, že jeho druhá věta patří k největším skvostům hudební historie a houslového repertoáru. Jsou tam technicky náročné pasáže, ale hlavně je to nádherná hudba, která věřím, že se dostane na světová pódia,“ říká ke Kubelíkově koncertu Pavel Šporcl.

Dále na koncertě zazní výběr z cyklu Legendy Antonína Dvořáka, náladově vážnější a poetičtější protějšek ke skladatelovým slavnějším Slovanským tancům.

Večer uzavře Symfonie č. 4 Bohuslava Martinů, což je jedno z jeho nejhranějších a nejvýznamnějších děl.

 „Tento večer nese podtitul Legendy, neboť na něm zazní hudba českých skladatelů, kteří se u nás i ve světě skutečně zapsali do historie. Vedle Jana Kubelíka je touto legendou i jeho syn Rafael Kubelík, který s tímto programem také velmi úzce souvisí. Právě on byl ten, který řídil českou premiéru Symfonie č. 4 Bohuslava Martinů a je také tím, kdo se zasloužil o první nahrávku Dvořákových Legend, tehdy s English Chamber Orchestra. Dalo by se tedy říci, že tento večer vykresluje jakýsi pomyslný oblouk mezi tvorbou a prací otce a syna Kubelíkových a s nimi spojených žijících i nesmrtelných legend české hudby,“ dodává k programu dramaturg FOK Martin Rudovský.