Hledat
Obsah

PRAŽSKÉ JARO

JOSEF SUK

Meditace na staročeský chorál "Svatý Václave" op. 35a

Serenáda Es dur op. 6

ARNOLD SCHONBERG

Smyčcový sextet "Zjasněná noc" op. 4

 

Ondřej HAVELKA | moderátor

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Tomáš BRAUNER | dirigent

 

Sledovat on line


Tomáš BRAUNER | šéfdirigent
PRAŽSKÉ JARO 1. 6. 2020 - 20:00 Obecní dům, Smetanova síň

Koncert streamovaný z domovského podia Pražských symfoniků FOK, Smetanovy síně Obecního domu, povede designovaný šéfdirigent orchestru, jeden z nejvyhledávanějších českých hudebníků své generace, Tomáš Brauner.

Zahájí jej Meditace Josefa Suka, jejíž vznik je úzce spjat s vypuknutím první světové války. České kvarteto, jehož byl Suk sekundistou, muselo tehdy koncerty zahajovat rakouskou hymnou. Skladatel pocítil nutnost na programy zařadit, jako protiváhu, krátkou skladbu založenou na staročeské duchovní písni Svatý Václave, jejíž text se obrací k patronu českých zemí s prosbou o pomoc. Meditace přečkala dobový kontext a dodnes bývá uváděna při mimořádných příležitostech. O poznání bezstarostněji působí Serenáda Es dur, kterou Josef Suk napsal v pouhých osmnácti letech. Mimořádně vyzrálé dílo zaujalo Johannese Brahmse natolik, že jej doporučil k vydání svému nakladateli Simrockovi. Večer vyvrcholí Zjasněnou nocí, jedním z nejlepších děl raného období Arnolda Schönberga. Rakouský skladatel jej napsal inspirován básní Dva lidé Richarda Dehmela, když poznal svou budoucí manželku Mathilde, sestru svého učitele, Alexandra Zemlinského. Dílo začínající potemnělou barvou hlubokých smyčcových nástrojů směřuje k „zjasněnému“ konci a slibuje působivý závěr mimořádného večera.

Sledovat on line


Nejbližší koncerty

PAVEL KOHOUT – VARHANNÍ RECITÁL
3. 10. 2020 - 11:00
Obecní dům, Smetanova síň Koupit vstupenku
LE POÈME HARMONIQUE
6. 10. 2020 - 19:30
Kostel sv. Šimona a Judy Koupit vstupenku
BEETHOVEN – SYMFONIE Č. 7
7. 10. 2020 - 19:30
8. 10. 2020 - 19:30
Obecní dům, Smetanova síň Koupit vstupenku