Obsah

Jakub Marek se začal hře na housle věnovat v sedmi letech. Již v jedenácti letech byl přijat na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde studoval pod vedením profesorů Hany Metelkové, Zdeňka Manna a od roku 2004 Pavla Kudeláska. V roce 2009 nastoupil na Pražskou konzervatoř, kde pokračoval ve studiu ve třídě profesora Pavla Kudeláska. Současně navštěvoval hodiny prof. Ivana Ženatého na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech (Německo). V roce 2012 absolvoval Pražskou konzervatoř Koncertem pro housle a orchestr d moll Jeana Sibelia za doprovodu Pražské komorní filharmonie. Od roku 2012 zahájil svá studia na Akademii múzických umění v Praze pod vedením profesorů Leoše Čepického a Jiřího Panochy, kterou v roce 2017 úspěšně zakončil magisterským titulem a absolventským koncertem s Moravskou filharmonií Olomouc.

Je držitelem řady významných ocenění z celostátních i mezinárodních soutěží (Prague Junior Note, Mezinárodní houslová soutěž Mistra Josefa Muziky Nová Paka, Mezinárodní houslová soutěž Bohdana Warchala „Talents for Europe“ na Slovensku, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů a další…). Zúčastnil se mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením významných osobností jako je Bohumil Kotmel, Jaroslav Foltýn, Stephen Shipps, Shizuka Ishikawa, Charles Avsharian. Jako sólový a komorní hráč vystupoval na mnoha významných festivalech u nás i v zahraničí (ČR, Slovensko, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko…) a je členem několika komorních uskupení (Cerberos trio, Parnas ensemble, Juventus Collegium FOK, Capella da Camera Praga).

V roce 2012 začal působit jako člen orchestru FOK a od roku 2018 zde zastává pozici vedoucího hráče skupiny druhých houslí.

 

V FOK hraji
od roku 2012.

Každý koncert s FOK
je pro mě nezapomenutelný.

Nejoblíbenější skladba
Beethovenova 7. symfonie      

Nejobtížnější skladba
Igor Stravinskij – Svěcení jara

Ve volném čase
se rád věnuji rybaření.

Podcast na rozhlasové stanici Classic Praha