Hledat
Obsah

Hudebka na dotek je projekt našeho Ateliéru hudební edukace při FOK. Dílny pro studenty učitelství a učitele hudební výchovy přirozeně navážou na přípravná dopoledne v rámci aktivit klubu FÍK, kde lektorky České Orffovy společnosti pracují s dětmi na dané hudební téma.
Nejdříve budou mít frekventanti možnost sledovat práci s dětmi v dílnách a po drobném představení pro rodiče tuto práci zreflektovat.

Následovat budou tvůrčí dílny zaměřené na kreativní hudební výchovu s důrazem na aktivní poslech, improvizaci a vlastní vytváření hudebních celků. Součástí workshopu je i účast a praktická zkušenost na dopoledním koncertu Orchestr na dotek v Obecním domě.

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY

TERMÍNY

7. 11. 2020 So
13. 2. 2021 So 
27. 3. 2021 So

ČAS 9.00–17.00 HOD.
KAPACITA 20 MÍST
INFORMACE A OBJEDNÁVKY:
E-MAIL: HUDEBNIATELIER@FOK.CZ
TEL.: 602 595 781