Hledat
Obsah

Aktuální možný počet posluchačů v sále

1000 při rozčlenění sálu na dva sektory (Smetanova síň - večerní koncerty, Rudolfinum)

500 bez sektorového rozčlenění sálu (Smetanova síň - dopolední koncerty, Kostel sv. Šimona a Judy, Klášter sv. Anežky České, Divadlo Viola)

Sektory

Rozdělení Smetanovy síně Obecního domu do sektorů bude podélné na pravou (sektor 1) a levou (sektor 2) stranu při pohledu na pódium.
Každý sektor bude mít oddělený vstup hlavním vchodem do budovy a do sálu, vyčleněné toalety, šatny a bar. Sektory budou vzájemně neprůchozí. Prosíme o respektování pokynů pořadatelské služby.

Rozdělení Dvořákovy síně Rudolfina do sektorů bude na přízemí a balkón (včetně empory).
Pro příchod návštěvníků do přízemí bude vyhrazen hlavní vchod, pro příchod návštěvníků na balkon a emporu bude vyhrazen Kočárový vjezd, návštěvníci půjdou přes pravé schodiště. Sektory budou oddělené, bude možné využívat foyer, bary, šatny a toalety pouze v daném sektoru. Výtah z garáží bude vyhrazený pouze pro návštěvníky se vstupenkou do přízemí. Prosíme o respektování pokynů pořadatelské služby.

Roušky

Ano
Nemáte-li vlastní roušku, jsou roušky k dispozici v pokladně FOK a u pořadatelské služby. Všichni musí mít nasazenou roušku vyjma doby konzumace občerstvení.

Rozestupy

 

Nejsou povinné
V případě změny platných nařízení bude diváky usazovat pořadatelská služba s ohledem na kategorii vstupenky.

Desinfekce

Vstup u šaten, foyer, dámské a pánské toalety

Občerstvení

Občerstvení v provozu

Program koncertu

Kromě tištěných programů, které budou k dispozici na koncertě, si můžete program stáhnout již den předem na webové stránce konkrétního koncertu. 

 

V zájmu komfortní návštěvy koncertu, ochrany zdraví Vašeho i hudebníků, respektujeme všechna pravidla a nadto vše nezávisle konzultujeme s odborníky z Akademie věd České republiky. Za tyto konzultace jim velmi děkujeme.

V případě nutnosti zrušit koncert či neočekávaně snížit jeho kapacitu garantuje Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK vrácení vstupného v plné výši.

Máte-li další otázky ke své návštěvě, neváhejte nás kontaktovat na pokladna@fok.cz.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!