Nadace Jiřího Kouta

Nadační fond Jiřího Kouta

Účelem Nadačního fondu je vzdělávání studentů středních a vysokých hudebních škol, kteří budou vybráni uměleckou radou Nadačního fondu pro spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

 

Jiří Kout

Nadační fond Jiřího Kouta byl založen 30. listopadu 2011 zapsáním do nadačního rejstříku uvedeného Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1038 dne 10. dubna 2013, na základě přání a finančního přispění čestného šéfdirigenta Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pana Jiřího Kouta.

 

Orgány Nadačního fondu Jiřího Kouta jsou:

 

Správní rada

členové správní rady: Jaroslav Šefrna, Vlastimil Mareš, Juraj Filas

 

Dozorčí rada

členové dozorčí rady: Pavel Peřina, Jiří Novotný, Miloš Jahoda

Kontakt:

Jaroslav Šefrna

Kostel sv. Šimona a Judy

Dušní ul.

110 00 Praha 1

 

Tel.:+420 224 800 280

GSM: +420 602 290 424

Email: j.sefrna@fok.cz

 

Na základě výběrového řízení Nadačního fondu Jiřího Kouta na pozici basklarinet, klarinet do Symfonického  orchestru hl. m. Prahy FOK byla na rok 2018 přijata stipendistka Věra Kestřánková.

 

Stipendistka Věra Kestřánková (basklarinet, klarinet) byla přijata na období 1. 2. 2018 – 31.1.2019.