Nadace Jiřího Kouta

Nadační fond Jiřího Kouta

Účelem Nadačního fondu je vzdělávání studentů středních a vysokých hudebních škol, kteří budou vybráni uměleckou radou Nadačního fondu pro spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

 

Jiří Kout

Nadační fond Jiřího Kouta byl založen 30. listopadu 2011 zapsáním do nadačního rejstříku uvedeného Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1038 dne 10. dubna 2013, na základě přání a finančního přispění čestného šéfdirigenta Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pana Jiřího Kouta.

 

Orgány Nadačního fondu Jiřího Kouta jsou:

 

Správní rada

členové správní rady: Jaroslav Šefrna, Vlastimil Mareš, Juraj Filas

 

Dozorčí rada

členové dozorčí rady: Pavel Peřina, Jiří Novotný, Miloš Jahoda

Kontakt:

Jaroslav Šefrna

Kostel sv. Šimona a Judy

Dušní ul.

110 00 Praha 1

 

Tel.:+420 224 800 280

GSM: +420 602 290 424

Email: j.sefrna@fok.cz

 

Na základě výběrového řízení do nástrojových pozic v orchestru FOK bylo na rok 2017 prodlouženo členství pro tyto stipendisty Nadačního fondu Jiřího Kouta.

 

Violoncello: Dora Hájková, do 30. června 2017

Lesní roh: Zdeňka Čížková, do 31. ledna 2018

 

Výběrové řízení na místo stipendisty do pozice v orchestru – basklarinet s povinností klarinetu