Mozartovo Requiem na benefičním koncertě

30. 10. 2017

Srdečně vás zveme na 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha věnovaný památce kardinála Miloslava Vlka, který stál u vzniku České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

 

100 % z ceny každé vstupenky je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe.

 

Koncert se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

 

31. 10. 2017, 19:00

Obecní dům

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

 

Barbora Řeřichová | soprán
Jana Hrochová | alt
Aleš Briscein | tenor
Jan Šťáva | bas

 

Pražský filharmonický sbor

Jakub Zicha | sbormistr

 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Andreas Sebastian Weiser | dirigent 

 

 

Více informací o koncertu a možnost zakoupit vstupenky zde.