Hudební klub FÍK

Hudební klub FÍK

Hudební klub FÍK je určen dětem od 5 do 10 let, které v něm aktivně poznávají taje hudby.

 

FIK

Na klubových setkáních se děti připraví na témata koncertu, kterým budou jednotlivé bloky vrcholit. V každém bloku se uskuteční jedno setkání v Kostele sv. Šimona a Judy a jedno ve Sladkovského sále Obecního domu, po němž bude následovat koncert cyklu Orchestr na dotek ve Smetanově síni Obecního domu, kterého se členové klubu aktivně účastní.

Klub je omezen kapacitou 80 dětí, přihlášky budou přijímány do tohoto počtu.

 

Program klubu je připravován ve spolupráci s Českou Orffovou společností.

 

Hudební klub FÍK je pořádán za podpory Obecního domu.

Zde se můžete podívat na video z koncertu z loňského koncertu a zde na video z workshopu

Klubová setkání a témata

2017/18

To by tak hrálo, aby si orchestr hrál, co chtěl. Vždy to musí mít nějakou formu, což ovšem
nebude nijak těžké, neboť orchestr FOK je ve formě. V dalším cyklu Orchestr na dotek
s podtitulem Orchestr ve formě si ty nejpodstatnější formy prosvištíme.
Nelze začít jinak než předehrou, vždyť kolik krásy do nich skladatelé vložili! A také příběhů,
neboť orchestrální předehra v sobě ukrývá celý následný děj. Dále odhalíme, že
symfonická báseň je hudba jedna báseň, je ze všech forem nejlepší vypravěčkou. Po
básni přichází suita, jež velkou pestrost skýtá. Suita je tou nejlepší tanečnicí, ale také
vkusnou doprovázečkou dramatických dějů. A konečně – symfonií vše vrcholí. Nic působivějšího
pro orchestr skladatelé nevymysleli. Symfonie jest románem, velikým obrazem,
monumentální sochou i mocnou budovou. A ještě k tomu hraje!

 

Počet setkání: 8

I. PŘEDEHROU TO ZAČÍNÁ

  • 7. 10. 2017 sobota Kostel sv. Šimona a Judy 9.00–11.00 (1. skupina), 11.30–13.30 (2. skupina)
  • 21. 10. 2017 sobota 9.00–10.30 Sladkovského sál Obecního domu, 11.00 Smetanova síň Obecního domu

II. V BÁSNI PROGRAM ZAZNÍ

  • 4. 11. 2017 sobota Kostel sv. Šimona a Judy 9.00–11.00 (1. skupina), 11.30–13.30 (2. skupina)
  • 25. 11. 2017 sobota 9.00–10.30 Sladkovského sál Obecního domu, 11.00 Smetanova síň Obecního domu

III. SUITA PESTROST SKÝTÁ

  • 10. 3. 2018 sobota Kostel sv. Šimona a Judy 9.00–11.00 (1. skupina), 11.30–13.30 (2. skupina)
  • 24. 3. 2018 sobota 9.00–10.30 Sladkovského sál Obecního domu, 11.00 Smetanova síň Obecního domu

IV. SYMFONIÍ VŠE VRCHOLÍ

  • 14. 4. 2018 sobota Kostel sv. Šimona a Judy 9.00–11.00 (1. skupina), 11.30–13.30 (2. skupina)
  • 28. 4. 2018 sobota 9.00–10.30 Sladkovského sál Obecního domu, 11.00 Smetanova síň Obecního domu

Členství

Členství na jednu koncertní sezónu (září – červen) pro děti do 10 let je 800 Kč.

 Jak se přihlásit