ZÁVĚREČNÝ KONCERT „S ÓDOU NA RADOST“

Smetanova síň, Obecní dům
 
14.6.2017 19:30  
15.6.2017 19:30  

Program

ANTONÍN DVOŘÁK Te Deum op. 103
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symfonie č. 9 d moll op. 125 „s Ódou na radost“

Lise LINDSTROM | soprán
Jana HROCHOVÁ | alt
Jaroslav BŘEZINA | tenor
Jiří BRÜCKLER | baryton
Pavel ŠVINGR | bas
 
HOUSTON SYMPHONY CHORUS
Betsy COOK WEBER | sbormistryně
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Pietari INKINEN | dirigent

Jak jinak slavnostně ukončit sezónu než Beethovenovou Devátou, kde básník a s ním skladatel oslavuje radost: „Ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám!“ Nebo Dvořákovou kantátou k oslavě boží Te Deum laudamus, kde zase „bez ustání volají všichni andělé, cherubové i serafové, všechny mocné nebeské zástupy!“ Proto jsme pozvali americkou sopranistku Lise Lindstrom, jejíž hlas je tak jásavý. A pozvání přijal také vyhlášený Houston Symphony Chorus, aby společně připomněli, že to byli právě američtí pěvci, kteří Dvořákovo Te Deum premiérovali.
 
Koncerty se konají pod záštitou J. E. Heleny Tuuri, velvyslankyně Finské republiky v České republice.
Finská ambasáda 2 CES
 
 
konec koncertu ve 21.20 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 400, 560, 660, 800,- Kč
 
SETKÁNÍ S UMĚLCI 15. 6. 2017 18.15 hod.