ZAHAJOVACÍ KONCERT

Smetanova síň, Obecní dům
 
12.9.2018 19:30   předplatné: Cyklus A
13.9.2018 19:30   předplatné: Cyklus B

Program

JOSEF BOHUSLAV FOERSTER Slavnostní předehra C dur op. 70
RICHARD STRAUSS Čtyři poslední písně
GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“
 
Lise LINDSTROM | soprán
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Pietari INKINEN | dirigent
 
Utíká to jako voda! Už je tu 84. sezóna, čtvrtá sezóna s šéfdirigentem Pietari Inkinenem. Navíc ve významném roce 2018, kdy si připomínáme 100 let české státnosti. I proto dáme prostor skladatelům, kteří utvářeli kulturní prostor První republiky. Mezi ně patří i Josef Bohuslav Foerster, poutník Evropou, který se v roce 1918 vrátil zpět do otčiny. Jeho Slavnostní předehra není v blízkosti Mahlerova Titána náhodou. Oba skladatele pojilo přátelství a respekt vůči práci toho druhého. To se plně týká také Pietariho a americké sopranistky Lisy Lindstrom, která se Straussovou hudbou dobývá Vídeň, Hamburk, Madrid a s níž si na úvod sezóny notujme píseň Září z jeho Posledních písní.
 
Záštitu nad koncertem převzalo velvyslanectví Finské republiky v České republice.
  
 
 
konec koncertu ve 21.30 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 400, 560, 660, 800,- Kč
 
 
SETKÁNÍ S UMĚLCI
13. 9. 2018 v 18.15 hod.
Cukrárna Obecního domu