ZAHAJOVACÍ KONCERT S NOVÝM ŠÉFDIRIGENTEM

Smetanova síň, Obecní dům
 
16.9.2015 10:00  
16.9.2015 19:30  
17.9.2015 19:30  

Program

ESA-PEKKA SALONEN LA Variations (česká premiéra)

BOHUSLAV MARTINŮ Koncert pro housle a orchestr č. 1 H 226

ANTONÍN DVOŘÁK Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“

Pavel ŠPORCL | housle

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Pietari INKINEN | dirigent

Když poprvé nový šéfdirigent otevírá sezónu, jde o událost nanejvýš slavnostní a pamětihodnou. Navíc s programem tolik podobným Pietari Inkinenovi, který je rovněž moderní i klasický. Symbolicky se na koncertech snoubí hudba česká s finskou. Pietari se také poprvé setká s houslistou Pavlem Šporclem, přičemž k houslím má mladý Fin obzvláště blízko – sám ve své kariéře dlouho střídal taktovku se smyčcem. Program sjednocuje americká nit, neboť Martinů první houslový koncert zůstal zapomenut až do roku 1968, kdy byl jeho rukopis nalezen ve Washingtonu. Světovou premiéru provedl Chicago Symphony Orchestra za řízení Georga Soltiho. Houslového partu se tehdy ujal Josef Suk.

 

Koncerty se konají pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy 

a J. E. Heleny Tuuri, velvyslankyně Finské republiky v České republice.

 

Logo PRAHA    Finská ambasáda 2 CES

 

konec koncertu ve 21.20 hod.

koncert s přestávkou

ceny vstupenek 400, 560, 660, 800,- Kč

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI 17. 9. 2015 18.15 hod.