MOZART, EBEN

Smetanova síň, Obecní dům
 
8.1.2014 19:30  
9.1.2014 19:30  

Program

POCTA PETRU EBENOVI

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Předehra k opeře Don Giovanni KV 527

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symfonie č. 38 D dur KV 504, „Pražská“

 

PETR EBEN
Koncert pro varhany a orchestr č. 1 „Symphonia gregoriana“

MUHAI TANG | dirigent

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, umělecký vedoucí: DAVID EBEN
GUNTHER ROST | varhany

 

KONCERT K NEDOŽITÝM 85. NAROZENINÁM PETRA EBENA

9.1. od 18:15 beseda v Cukrárně Obecního domu.

 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO:

Marek Eben zve na koncert

Eben

 

 

 

KONCERT K POCTĚ PETRA EBENA

V lednu si připomínáme 85. výročí narození jednoho z našich nejvýraznějších a nejosobitějších skladatelů – Petra Ebena. Jeho absolventskou prací v oboru skladby na AMU byl – v době útlaku církví a chápání varhan jako symbolu nežádoucí spirituality – více než padesátiminutový Koncert pro varhany a orchestr č. 1 s podtitulem Symphonia gregoriana. Jedná se spíše o symfonii s koncertantními varhanami.

Prvním interpretem díla ve Velkém sále Rudolfina v Praze byl před šedesáti lety 24. dubna 1954 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou Štěpána Koníčka, na varhany hrál Jiří Reinberger. Název Symphonia gregoriana musel být zamlčen, skladba byla označena jako Koncert pro varhany č. 1 op. 6. Téměř čtyřicet let pak tato skladba s jasným liturgickým podtextem v Čechách nezazněla. Když byla roku 1990 uvedena v Altenburgu v Německu, svěřil se skladatel s jejím osudem v průvodním slově: „Koncert jsem napsal v roce 1953, v době, kdy náboženská perzekuce v naší zemi kulminovala, a protože varhany jsou a byly nositeli duchovního obsahu, byl tento nástroj zavrhován. A právě proto jsem se s mladickým nadšením obrátil k varhanám... Vzniklo dílo plné ideologického vzdoru a romantického nadšení – nadšení, které nebylo pod nátlakem různých avantgardních systémů, ale zcela spontánně a jednoduše chtělo vyzpívat chválu na varhany.“

Petr Eben svou inspiraci nacházel v středověkém latinském chorálu stejně jako v lidové písni, v historických textech českých i řeckých, latinských i hebrejských, ale také v dílech výtvarných (Chagall) i v tvorbě Mistrů hudební minulosti. Jedním z těchto Mistrů byl i Wolfgang Amadeus Mozart. Když ho Mezinárodní nadace Mozarteum požádala o skladbu s mozartovskou tematikou, vytvořil Pražské nokturno (Hommage à W. A. Mozart), jehož premiéru uvedli Vídeňští filharmonikové roku 1984 v Salcburku. Proto není náhodou, že jsme na program Koncertu k poctě Petra Ebena 8. a 9. ledna zařadili také skladby Wolfganga Amadea Mozarta, které mají úzké sepětí s Prahou: předehru k opeře Don Giovanni a Symfonii D dur „Pražskou“.

Sólistou bude mladý německý varhaník Gunther Rost, který zastával funkci varhaník in residence u Bamberských symfoniků a nyní je profesorem hry na varhany na univerzitě v Grazu. Není bez zajímavosti, že Gunther Rost nahrál na CD kompletní Ebenovo varhanní dílo. Taktovky se ujme hlavní dirigent FOK Muhai Tang.

 

 

 Mozart 1 posthumously_by_Barbara Krafft (1764-1825)_1819 eben 8 rok české hudby

 

 

GUNTHER ROST

Gunther Rost se narodil v roce 1974 ve Würzburku. Získal řadu ocenění ve více než deseti varhanních soutěžích včetně Bachovy soutěže v Lipsku. Během studií u Marie-Claire Alain v Paříži obdržel stipendia „Studienstiftung des deutschen Volkes“ a „Cité Internationale des Arts de Paris“. V roce 2002 mu byla udělena bavorská státní cena za rozvoj umění „Bayerischer Kunstförderpreis“.

Gunther Rost se v roce 1998 stal vysokoškolským učitelem hry na varhany. Ve věku 27 let byl jmenován profesorem na Univerzitě hudby a dramatických umění ve Štýrském Hradci (Rakousko), kde je nyní vedoucím varhanních studií.

Působil jako člen poroty na mezinárodních varhanních soutěžích a byl hostujícím profesorem na Royal Academy of Music v Londýně, na Chopinově akademii ve Varšavě, Konzervatoři Rimského-Korsakova v Petrohradě a Čajkovského konzervatoři v Moskvě.

Ve spolupráci se skladatelem natočil na 5 CD kompletní varhanní dílo Petra Ebena (pořídil první nahrávku jeho skladby Labyrint světa a ráj srdce). „Rost je zdaleka nejlepší interpret této hudby,“ napsal American Record Guide. S Bamberskými symfoniky pořídil nahrávku obou Ebenových varhanních koncertů. Velkého zájmu se dostalo jeho nahrávce Goldbergových variací J. S. Bacha. Nejnovější nahrávky zahrnují Vivaldiho koncerty v Bachově a své vlastní transkripci, album francouzské varhanní hudby 20. století a Chopinova Preludia.

Od sezóny 2012/13 je Gunther Rost rezidenčním varhaníkem Bamberských symfoniků.