MARTINA JANKOVÁ & SVATÝ MIKULÁŠ

kostel sv. Šimona a Judy
 
5.12.2017 19:30  

Program

GIOVANNI BATTISTA BONONCINI
Svatý Mikuláš z Bari, oratorium (česká premiéra)

Martina JANKOVÁ | Svatý Mikuláš z Bari
Kateřina KNĚŽÍKOVÁ | Giovanna, jeho matka
Furio ZANASI | Epifanio, jeho otec
Markéta CUKROVÁ | Clizio, spolužák
 
MUSICA FLOREA
Marek ŠTRYNCL | umělecký vedoucí

Svatý Mikuláš, patron dětí, obchodníků, námořníků i lékárníků se stal jedním z nejpopulárnějších světců vůbec. Dětem přináší dárky, dospělým milost, útěchu a ochranu. Na mnoha místech napříč Evropou nalezneme kostely a chrámy nesoucí jeho jméno. Je tedy s podivem, že toto dílo slavného italského barokního skladatele Bononciniho, které jednoznačně vyniká z bohaté spolupráce s libretistou Silviem Stampigliou, je jediným oratorním dílem, jež zpracovává úsek Mikulášova života. Oratorium se stalo jedním z nejúspěšnějších Bononciniho děl. Po premiéře v Římě v roce 1693 bylo uvedeno například v Urbinu, Florencii, Lucce a Vídni. Dnes, na svátek sv. Mikuláše, máme příležitost připomenout si jeho skvělé činy a také společně vyslechnout českou premiéru tohoto díla.
 
Záštitu nad koncertem převzal J. E. Aldo Amati, velvyslanec Italské republiky v České republice.
 
konec koncertu ve 21.00 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 200, 260, 300,- Kč
 
SETKÁNÍ S UMĚLCI 5. 12. 2017 18.15 hod.