MARTIN KASÍK & BEETHOVEN

Smetanova síň, Obecní dům
 
21.2.2018 19:30  
22.2.2018 19:30  

Program

LUDWIG VAN BEETHOVEN Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll op. 37
ANTON BRUCKNER Symfonie č. 7 E dur

Martin KASÍK | klavír
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Pietari INKINEN | dirigent

V únoru 2018 budeme pokračovat v dlouhodobém projektu Beethoven – Bruckner a opět to bude duel zajímavý. Setká se totiž Třetí se Sedmou. Pro méně zkušené to může znít jako nějaké matematické soirée. Ovšem říkejme Sedmé třeba Lyrická a hned je jasné, že jde o Brucknerovu závratnou symfonii. Pro Třetí pak vyberme třeba přídomek Smetanovský, neboť Bedřich Smetana pro tento Beethovenův koncert napsal své vlastní kadence, z čehož vyplývá, že jde o dílo reprezentativní. Můžeme však pro dnešek o koncertu také mluvit jako o Kasíkově, vždyť bude pro tento čas vskutku jeho. A samozřejmě také Pietari Inkinena, který se v hudbě dvou velikánů cítí jako FOK ve Smetanově síni.
 
Záštitu nad koncertem převzala J. E. Helena Tuuri, velvyslankyně Finské republiky v České republice
 
Finská ambasáda 2 CES
 
konec koncertu ve 21.35 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 300, 360, 460, 600,- Kč
 
SETKÁNÍ S UMĚLCI 22. 2. 2018 18.15 hod.