MAHLER – SYMFONIE Č. 3

Smetanova síň, Obecní dům
 
26.4.2017 19:30  
27.4.2017 19:30  

Program

GUSTAV MAHLER Symfonie č. 3 d moll 

Christianne STOTIJN | mezzosoprán
 
PUERI GAUDENTES
Zdena SOUČKOVÁ | sbormistr
 
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA
Jan PIRNER | sbormistr
 
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Lukáš VASILEK | sbormistr
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Jac van STEEN | dirigent

Mahlerova Třetí. Nejdelší symfonie standardního repertoáru. Kolos o šesti větách, o osmi lesních rozích, dvou sborech a jedné sólistce trvá skoro dvě hodiny. Uřídit takový koráb, to chce skutečně zkušeného lodivoda. Pražští symfonikové jej v Jac van Steenovi mají. Vždyť už s nimi úspěšně provedl symfonii Druhou a Čtvrtou. Ke Třetí symfonii se pak vydá Jac se svou krajankou, jednou z nejvýznamnějších mahle­rovských pěvkyň, Christianne Stotijn. Uslyšíme, co budou Smetanově síni „vyprávět květiny na louce, zvířata v lese, lidé, andělé a láska“, jak se jmenují jednotlivé věty.
 
Koncerty se konají pod záštitou J. E. pana Eduarda W. V. M. Hoekse, velvyslance Nizozemského království v České republice.
logo velvyslanectví Nizozemska
 
konec koncertu ve 21.15 hod.
koncert bez přestávky
ceny vstupenek 300, 360, 460, 600,- Kč
 
SETKÁNÍ S UMĚLCI 26. 4. 2017 18.15 hod.