HOUSLOVÉ GALA

Smetanova síň, Obecní dům
 
25.4.2018 19:30  

Program

MIMOŘÁDNÝ KONCERT K 60. VÝROČÍ KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
 
JAROSLAV KOCIAN Meditation du soir
ANTONIO VIVALDI Koncert pro 4 housle
ANTONIO VIVALDI Koncert pro 2 housle d moll
PABLO DE SARASATE Baskické capriccio
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Valse scherzo
ÉDOUARD LALO Španělská symfonie (1. věta)
JAROSLAV KOCIAN Intermezzo pitoresque
PABLO DE SARASATE Carmen-Fantazie
HENRYK WIENIAWSKI Polonéza D dur
ANTONÍN DVOŘÁK Mazurek
CAMILLE SAINT-SAENS Introdukce a rondo capriccioso
LUKÁŠ SOMMER premiéra nové skladby

Pavel ŠPORCL
Stefan MILENKOVIĆ
Josef ŠPAČEK
Bohuslav MATOUŠEK
Pavel HŮLA
Pavla TESAŘOVÁ
Pavel ERET
Leoš ČEPICKÝ
Petr MATĚJÁK
| housle
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Jessica COTTIS | dirigentka

Kocianova houslová soutěž je bezesporu jedna z nejdůležitějších světových houslových soutěží pro děti do šestnácti let. Když jsem se jako třináctiletý stal jejím laureátem, byl to pro mne zlomový okamžik. Tento úspěch mi přinesl nové příležitosti a otevřel dveře. Od roku 2016 jsem jejím patronem. Snažím se soutěž prezentovat co nejširší veřejnosti, s odkazem na um nejen Mistra Kociana, ale i dalších úžasných českých houslistů minulosti i současnosti. A to mě dovedlo k myšlence oslovit FOK a mé kolegy houslisty, abychom u příležitosti 60. výročí Kocianovy houslové soutěže společně uspořádali speciální koncert. Ten na jednom pódiu spojí absolutní vítěze soutěže několika generací. Věřím, že tento večer bude nejen oslavou houslí a krásné hudby, ale především projevem respektu a úcty k Jaroslavu Kocianovi, jednomu z nejlepších houslistů všech dob.
Pavel Šporcl
 
konec koncertu ve 21.20 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 400, 580, 700, 900,- Kč
 
Koncert zaznamenává Česká televize.