ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

kostel sv. Šimona a Judy
 
25.12.2014 17:00  

Program

JAKUB JAN RYBA: Česká mše vánoční 

Eva Forejtová | soprán

Lenka Kučerová | alt

Petr Frýbert | tenor

Tomáš Jindra | bas

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Marek Vorlíček | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jaroslav Brych | dirigent

 

Specialitou Rybovy České mše vánoční v kostele sv. Šimona a Judy je tradiční produkce „cum populo“ (s publikem). Návštěvníci koncertu si zde mohou (ale nemusí) „Rybovku“ zazpívat z obdržených not a od dirigenta Jaroslava Brycha dostanou v úvodu lekci správného rozezpívání. Letos poprvé doprovodí umělce a publikum náš Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.

 

konec koncertu v 18.00 hod.

koncert s přestávkou

 

rok české hudby