BERNSTEIN 100 LET

Smetanova síň, Obecní dům
 
17.1.2018 19:30  
18.1.2018 19:30  

Program

LEONARD BERNSTEIN Chichesterské žalmy
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Symfonie č. 2 B dur op. 52 „Chvalozpěv“ na text Bible pro sóla, sbor a orchestr

Ruth ZIESAK | soprán
Jana HORÁKOVÁ LEVICOVÁ | soprán
Jaroslav BŘEZINA | tenor
Ondřej MIKUŠ | chlapecké sólo
 
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
Lukáš VASILEK | sbormistr
 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
 
Elli JAFFE | dirigent

V roce 2018 si celý hudební svět připomíná 100 let od narození „univerzálního génia“ – jak prohlásil legendární klavírista Arthur Rubinstein – dirigenta, skladatele a klavíristy Leonarda Bernsteina. A také velkého učitele, přičemž jedním z jeho významných žáků je rovněž stálý spolupracovník FOK, dirigent, skladatel a vynikající synagogální zpěvák Elli Jaffe. Vzhledem k povaze díla nemůže zaznít jiný Bernsteinův kus než Chichesterské žalmy, neboť jde o duchovní skladbu v hebrejštině. Jejich nejpřirozenějším „evropským“ protějškem je pak Mendelssohnova symfonie Chvalozpěv, která rovněž cele vyvěrá z žalmů, a v níž rovněž bude excelovat Pražský filharmonický sbor.
 
Záštitu nad koncertem převzal J. E. Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice.
 

 
konec koncertu ve 21.20 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 300, 360, 460, 600,- Kč
 
SETKÁNÍ S UMĚLCI 17. 1. 2018 18.15 hod.