ANGELA HEWITT – KLAVÍRNÍ RECITÁL

Dvořákova síň, Rudolfinum
 
12.3.2016 19:30  

Program

JOHANN SEBASTIAN BACH Goldbergovy variace BWV 988 

Angela HEWITT | klavír 

Goldbergovy variace J. S. Bacha představují pro klavíristy skutečnou interpretační výzvu. Kanadská pianistka Angela Hewitt, dcera katedrálního varhaníka, však měla k Bachovi blízko již od dětství. Nesporný talent pro cítění Bachovy hudby potvrdilo i její vítězství v bachovské Mezinárodní klavírní soutěži v Torontu v roce 1985. Dnes patří Angela Hewitt k nejvýraznějším světovým interpretkám Bachova díla a její koncert v Praze, městě, které si při svých návštěvách nesmírně zamilovala, slibuje mimořádný umělecký zážitek.

 

Koncert se koná pod záštitou J. E. Otto Jelineka, velvyslance Kanady v České republice.

Embassy of Canada logo_colour

 

 

konec koncertu ve 20.40 hod.

koncert bez přestávky

ceny vstupenek 200, 400, 500, 600,- Kč