Komorní koncerty zahájíme rozezněním zvonu

20. 9. 2017

V úterý 26. 9. 2017 se před koncertem s Mozartovou Korunovační mší, kterým FOK zahájí sezónu komorních koncertů, ve věži kostela sv. Šimona a Judy po letech rozezní zvon sv. Patricius. Jde o jediný dochovaný zvon z původních čtyř, které kostel kdysi míval. Ostatní tři zvony byly zničeny před koncem první světové války.

 

V kostele se dochovaly i historické prameny popisující zánik zvonů: „Dne 1. září se dostavila komise, aby určila a označila zvony, které přijdou k válečným účelům. Vybrány zvony JESUS MARIA JOSEF – vážící 700 kg, ulitý r. 1720 a přelitý r. 1814 a ST. JOHANNES DE DEO z roku 1720 o váze 250 kg. Oznámeno, že příštího dne zvony vezmou. Poklekání vyzvánělo se všemi zvony čtvrt hodiny. Druhého dne vojáci určené zvony sňali, železnými tyčemi je rozbili a pak kusy snesli. Dne 8. srpna 1917 přišli pro třetí zvon, který byl ulit z almužen roku 1687, vážící 400 kg. Konventu zůstal pouze nejmenší s názvem sv. Patricius.“