HOSTUJÍCÍ UMĚLCI

 

Dirigenti
Petr Altrichter
Tomáš Brauner
Jaroslav Brych
Ahmed El Saedi
Heiko Mathias Förster
Marko Ivanović
Robert Jindra

Jiří Kout
Ondrej Lenárd
Libor Pešek
Helmuth Rilling
Šahrdád Rohání
Petri Sakari
Jac van Steen
Marek Šedivý
Muhai Tang
Peter Vronský

 

Instrumentalisté v orchestrálních koncertech

Rita Čerpučenko (housle)
Jan Fišer (housle)
Dag Jensen (fagot)
Martin Helmchen (klavír)
Olga Kern (klavír)
Marta Korduljak (flétna)
Drahomíra Matznerová (varhany)
Pauline Oostenrijk (hoboj)
Gunther Rost (varhany)
Zuzana Rzounková (lesní roh)
Liběna Séquardtová (hoboj)
Kian Soltani (violoncello)
Wojciech Świtała (klavír)
Daniela Valtová Kosinová (varhany)
Ivan Ženatý (housle) 

 

Zpěváci v orchestrálních koncertech

Dagmar Burešová (soprán)
Tomáš Černý (tenor)

Frédérique Friess (soprán)

Iván García (bas)
Veronika Hajnová (alt)
Sebastian Kohlhepp (tenor)
Ivan Kusnjer (baryton)
Kismara Pessatti (alt)
Jiří Poláček (baryton)
Lucie Silkenová (soprán)
Petr Strnad (tenor)
Jiří Sulženko (bas)
Kateřina Šmídová Kalvachová (soprán)
Martin Šrejma (tenor)
Jan Šťáva (bas)
Ailish Tynan (soprán)
Eliška Weissová (alt)

Sbory
Český filharmonický sbor Brno
Kühnův smíšený sbor
Pražský filharmonický sbor
Pueri Gaudentes
Radost Praha
Schola Gregoriana Pragensis 


Sbormistři
David Eben
Petr Fiala
Jan Pirner
Zdena Součková
Lukáš Vasilek
Marek Vorlíček 


Klavíristé v Rudolfinu

Ronald Brautigam
Barry Douglas
Carlo Grante
Eugen Indjic
Ivo Kahánek
Ivan Klánský
Lukáš Klánský
Gerhard Oppitz
Wojciech Świtała


Instrumentalisté v komorních koncertech

Maria Tecla Andreotti (traverso)
Jiří Bárta (violoncello)
Mor Biron (fagot)
Lubomír Brabec (kytara)
Christophe Coin (violoncello)
Jitka Čechová (klavír)
Jan Čižmář (loutna)
Ori Kam (viola)
Sharon Kam (klarinet)
Nikolaas Kende (klavír)
Marta Kratochvílová (traverso)
Jolente De Maeyer (housle)
Pavel Nejtek (kontrabas)
Jan Páleníček (violoncello)
Matan Porat (klavír)
Vojtěch Spurný (cembalo)
Sany Stirská (harfa)
Raphael Stirský (trubka)
Marek Špelina (traverso)
Vilém Veverka (hoboj)
Barbara Maria Willi (cembalo)
Dominik Wollenweber (hoboj)

Zpěváci v komorních koncertech
Markéta Cukrová
Hasan El-Dunia
Alena Hellerová
Tomáš Král


Soubory

Ars Instrumentalis Pragensis
ArteMiss Trio
Fine Gospel Time
Capella Regia Praha
Gentlemen Singers
Gran Duetto Concertante
Javory
Komorní orchestr Pražských symfoniků
Martinů Voices
Moravský komorní sbor
Musica Bohemica
Musica Florea
Police Symphony Orchestra
Pražské jazzové septeto
Pražský barokní soubor
Pražský filmový orchestr
Ritornello
Schola Gregoriana Pragensis
Smyčcový komorní orchestr
Trio La Musica


Dirigenti, umělečtí vedoucí v komorních koncertech

Vojtěch Jouza
Jiří Korynta
Jaroslav Krček
Miroslav Srna
Zuzana Stirská
Jakub Šaroun
Jiří Šimáček
Lukáš Vasilek


Mluvené slovo

Jana Orlická
Lucie Pernetová
Alfréd Strejček
Michaela Štrausová

Jan Vlasák
Valérie Zawadská