FOK zve na velikonoční koncerty

14. 3. 2018

Pražští symfonikové společně s Pražským filharmonickým sborem o Velikonocích tradičně uvedou Stabat mater Antonína Dvořáka. Koncert se koná 28. března ve Smetanově síni Obecního domu. V komorní řadě FOK opět k Velikonocům připravil bachovský koncert, v rámci kterého se na Zelený čtvrtek představí Emsemble Inégal s postními kantátami. Vstup do Velikonoc však tentokrát FOK pojal netradičně třetím koncertem: Z Arménie přijede Ensemble Gurdjieff, který zpestří podvečer Šedivého úterý barvami starobylé duchovní hudby k poctě svatých Šimona a Judy v prostorách kostela, který je těmto – pro arménskou církev zásadním – postavám křesťanství zasvěcen.

 

Kompozici Stabat mater na text středověké sekvence, jímavého obrazu truchlící Panny Marie pod křížem, začal Antonín Dvořák psát v únoru 1876. Za impuls ke zhudebnění sekvence bývá považováno úmrtí skladatelovy dvoudenní dcerky Josefy. Roli sehrála i Dvořákova varhanická funkce v kostele sv. Vojtěcha, při níž se setkal s mnoha inspirativními duchovními díly. Na konečné vypracování skladby měla jistě vliv tragédie Dvořákových v létě 1877, kdy jim během dvou měsíců zemřely další dvě děti. Emočně i hudebně nabitá skladba pro čtyři sólisty, sbor a orchestr, která svým poselstvím neodmyslitelně k Velikonocům patří, zazní v podání Pražského filharmonického sboru a Pražských symfoniků pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera.

Více o koncert a možnost zakoupit vstupenky zde.

 

 

Ensemble Inégal se od svého vzniku v roce 2000 se svým dirigentem Adamem Viktorou specializuje na autentické provozování staré hudby na barokní nástroje a jejich věrné kopie. Je známým propagátorem díla Jana Dismase Zelenky. Svým názvem navazuje na myšlenku „inégalité“ (nestejný), která pochází z francouzské barokní hudby; každá nota je originální, každá zasluhuje patřičnou pozornost – nelze zkrátka zahrát všechny stejně. Soubor posouvá význam této myšlenky na „nestejný přístup k hledání interpretačních hodnot“, který se týká nejen artikulace konkrétních not, ale celých skladeb a veškeré práce s hudbou. Pro tento koncert zvolil tři Bachovy kantáty, které vybízejí k zamyšlení o těch nejvyšších hodnotách.

Více o koncert a možnost zakoupit vstupenky zde.

 

 

Na Koncert pro Šimona a Judu láká hudba arménského národního velikána Komitase Vardapeta, dále jednoho z největších arménských básníků, učenců, skladatelů a také církevních Otců Svatého Řehoře z Nareku (944–1010), nebo Chačatura z Taraunu (přelom 12. a 13. stol.), představeného jednoho z nejdůležitějších arménských klášterů – Hagarcinu. Ensemble Gurdjieff prezentuje starou arménskou hudbu v úpravách vedoucího souboru Levona Eskeniana, které vycházejí ze snahy o etnograficky přesnou interpretaci, a opírají se o poznatky z prastarých rukopisů. Ansámbl používá tradiční nástroje, např. flétnu pogh, hoboji blízké zurnu a duduk nebo bicí nástroje dhol, burvar či kšoc.

Více o koncert a možnost zakoupit vstupenky zde.