Co znamená FOK

Co znamená FOK

Zkratka FOK v názvu orchestru a stejnojmenné instituce znamená počáteční písmena slov Film – Opera – Koncert.

 

Smetanova síň DSC_1122Jednalo se o programovou náplň orchestrálního tělesa od založení v roce 1934.

Od roku 1952 je zřizovatelem tělesa hl. m. Praha a původní název „Orchestr F. O. K.“ se mění na „Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK“.

 

Příspěvková organizace Symfonický orchestr hlavního hl. m. FOK představuje jednu z páteřních institucí kulturní infrastruktury hlavního města Prahy.

 

Svoji činnost rozvíjí třemi základními směry. Především zajišťuje chod stejnojmenného symfonického orchestru, včetně organizování vlastních orchestrálních cyklů ve Smetanově síni, zájezdové činnosti a reprezentace hlavního města Prahy v zahraničí.

 

Druhou klíčovou činností, zastřešovanou Koncertním jednatelstvím FOK, je pořádání koncertů komorní hudby a provoz kostela sv. Šimona a Judy.

 

Třetí sférou, na které se podílí manažerský a umělecký aparát orchestru i Koncertního jednatelství FOK, je realizace uceleného a v pražském kontextu unikátního souboru programů pro děti, školy a rodiny, které uvádí pod názvem FOK pro nové generace.

 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK sídlí v Obecním domě. Unikátnost tohoto sídla, jeho historické konotace a také charakteristiky Smetanovy síně spoluvytvářejí nezaměnitelný profil orchestru i činnosti celé instituce.